O nás

Naše poslání

Naším posláním je vytvářet inkluzivní, bezpečnou komunitu queer mládeže, zvyšovat vědomí o právech LGBTQI+ mládeže, společně nacházet sílu, bavit se a vyprávět světu naše příběhy.

Našimi hodnotami jsou solidarita, rozmanitost a účast. Zavazujeme se ke konstruktivní a nenásilné komunikaci a věříme v kreativitu jako zdroj posílení. Pracujeme z queer feministické perspektivy a naše aktivity jsou inspirovány péčí o sebe a kolektiv a blahobyt pro odolnost.

Naše cíle

  • Vytvořit bezpečný a pečující prostor, kde lze léčit zranění, rozvíjet odolnost a růst naděje
  • snižovat izolaci, pěstovat přátelství a budovat komunitu
  • posilovat novou generaci komunitních organizátorů
  • poskytnout protiklad k negativnímu postoji a neznalosti LGBTQIA mladých lidí ze strany široké veřejnosti tím, že se staneme viditelnějšími a budeme sdělovat své osobní příběhy, vyjadřovat svou identitu a hodnoty.

Náš tým a strategie

QTY je organizace vedená mladými lidmi, která je součástí rodiny Trans*parent (https://jsmetransparent.cz/). Aktivity plánují a organizují mladí lidé pro mladé lidi.

Akční tým je skupina mladých dobrovolníků, kteří komunikují s širší komunitou QTY a plánují a organizují akce. Moderátorský tým poskytuje každodenní podporu na serveru Discord. Tímto způsobem se snažíme vychovat novou generaci komunitních organizátorů, kteří budou spolupracovat a starat se jeden o druhého.

Tým dostává podporu od kvalifikovaných terapeutů, kteří jsou organizátory LGBTQI+ komunity a spoluzakladateli QTY. Zprostředkovávají online a osobní podpůrné skupiny a poskytují administrativní podporu.

Spolupracujeme a synergicky působíme se zavedenými nevládními organizacemi (obhajoba LGBTQI+ práv/práv, podpora duševního zdraví, vzdělávání), které sdílejí naše cíle a vybudovaly silnou přítomnost mladých lidí v komunitě dospělých LGBTQI+.

Ochrana

Pracujeme s mladými lidmi ve věku od 13 do 21 let a vypracovali jsme pokyny k zajištění bezpečnosti účastníků. Všem, kteří se připojí k zabezpečenému serveru Discord, jsou jasně stanoveny pravidla chování, chaty moderuje tým, který se pravidelně schází a vyhodnocuje případná rizika (konflikty, potenciální trollové).

Důsledně se používají varování před spuštěním a zatemnění textu. Máme vyhrazenou sekci se seznamem služeb na podporu mládeže, která čelí obtěžování, šikaně, domácímu násilí a problémům s duševním zdravím. Pokud se moderátoři dozvědí o mladém člověku, který se nachází v krizi, jsou terapeuti QTY k dispozici pro konzultace v přímém přenosu nebo online a jsou odkázáni na příslušné podpůrné služby.

V rámci prevence nabízíme pravidelné semináře o péči o sebe sama, zaměřené na strategie zvládání úzkosti, deprese, nenásilnou komunikaci, bezpečnější sex a souhlas.

Systém kamarádů podporuje ty, kteří se cítí nejistě nebo úzkostlivě při osobní účasti na akcích.

Financování

V letech 2016 až 2018 byla veškerá práce prováděna na dobrovolné bázi. Od roku 2018 jsme získali tři roční granty z Fondu mladých feministek FRIDA (https://youngfeministfund.org/.

Spolupracujeme s

Prague Pride/Sbarvouven: https://www.sbarvouven.cz/teenspace/

Projekt Bezpečný prostor pro mládež 4: https://www.semwell.org/post/safe-space-4-youth

ARA ART: https://www.araart.cz/en/roma-lgbt