České queer organizace

Prague Pride

Prague Pride je organizace vytvářející respektující a bezpečné prostředí pro LGBTQ+ osoby. Uskutečňuje mnoho projektů a akcí napříč celou LGBTQ+ komunitou, nejen letní festival Prague Pride.

Sbarvouven

S barvou ven je projekt organizace Prague Pride zřizující online poradnu a podpůrnou skupinu pro LGBTQ+ osoby, které procházejí coming outem a podpůrnou skupinu pro rodiče LGBTQ+ dětí. Na jejich stránkách můžete také najít informační články a videa, nebo rozsáhlou poradenskou síť s mnoha svépomocnými FB skupinami.

Trans*parent

Transparent je organizace usilující o prosazování práv transgender, nebinárních a intersex osob, šíření povědomí o trans problematice a spolupracující s médii. Organizuje podpůrné skupiny pro transgender, nebinární a intersex osoby a jejich okolí a vytváří bezpečný prostor pro jejich setkávání.

STUD, z.s.

STUD, z.s. je organizace působící ve prospěch LGBTQ+ osob a informující veřejnost. Na jejich stránkách je dostupný velice užitečný a obsáhlý  LGBT adresář, ve kterém můžete najít další organizace, které jsou vám nejbližší.

LGBT adresář: https://www.stud.cz/informace/lgbt-adresar.html

Queer kód 

Queer kód je projekt organizace STUD, z.s., jehož cílem je poskytovat prostor pro společenské a kulturní aktivity pro LGBTQ+ lidi a tím s respektem prezentovat LGBTQ+ komunitu.

Jsme fér

Jsme fér je iniciativa usilující o manželství pro stejnopohlavní páry v České republice.

Logos Česká republika

Logos je ekumenické společenství LGBTQ+ věřících, jejich rodiny a přátel. Vytváří prostor pro společná setkání, sdílení, debaty a modlitby v Praze, Brně a Ostravě.